Тонер Kyocera™ TASKalfa 250ci/TASKalfa 300ci/TASKalfa 2551 (TK-865C/TK-83), Cyan. 270 г/фл. s-Line